Svanemerket trykkeri


Tryksakene produseres på et svanemerket trykkeri. Når du velger et svanemerket
trykkeri velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø
for de ansatte, og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerket trykkeri
• Bruk av miljøriktig papir
• Bruk av vegetabilske trykkfarger
• Gjenanvendelse av trykksaker
• Minimering av avfall, herunder papir
• Bruk av vedvarende energi
• Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljø

Miljømerket papir
Vi produserer utelukkende på miljømerket papir.
Og er i dag oppe på at 95 % av det papir vi benytter er svanemerket.
Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

;